Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Uwaga!

Rada Miasta Kalisza wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie przyznawania stypendiów Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II .

Zmiany dotyczą:

·        rozszerzenia definicji uprawnionego ucznia - rozumie się przez to ucznia szkoły, zamieszkałego i zameldowanego na pobyt stały na terenie miasta Kalisza, lub legitymującego się Kaliską Kartą Mieszkańca,

·        podwyższenia progu dochodowego do 1800 zł netto na członka rodziny ucznia,

·        podwyższenia średniej ocen osiągniętej w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek - uczniowie szkół ponadpodstawowych - minimum 5.00.

Ważne są także dodatkowe osiągnięcia w nauce lub aktywna postawa społeczna potwierdzona przez szkołę opiniami lub dokumentami.

 

Iza
< Cofnij
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl