Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Kalendarium roku szkolnego

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1

03.09.2018

rozpoczęcie roku szkolnego

2

12.09.2018

zebranie RP

3

13.09.2018

zebrania z rodzicami

4

12.10.2018

Dzień Edukacji Narodowej – uroczysta akademia

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

5

17.10.2018

zebranie RP

6

01.11.2018

Wszystkich Świętych

7

09.11.2018

Uroczysta akademia z okazji

Narodowego Święta Niepodległości

8

11.11.2018

Narodowe Święto Niepodległości - Marsz Wolności

9

22.11.2018

zebranie z rodzicami

10

13.12.2018

wystawienie ocen proponowanych śródrocznych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych uczniom kl. I-IV

do godz. 16.00

wystawienie ocen proponowanych zachowania
uczniom kl. I-IV

do godz. 16.00

11

13.12.2018

zebranie RP

12

21.12.2018

Wigilie klasowe

13

23-31.12.2018

zimowa przerwa świąteczna

14

07.01.2019

wystawienie ocen śródrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych uczniom kl. I-IV

do godz. 16.00

wystawienie ocen zachowania uczniom kl. I-IV

do godz. 16.00

15

09.01.2019

zebranie RP - sesja klasyfikacyjna

16

10.01.2019

zebranie z rodzicami

omówienie wyników próbnego egzaminu maturalnego

17

10.01.2019

Egzamin zawodowy w kwalifikacjach – etap pisemny

godz. 10.00, 12.00, 14.00

18

11.01.2019

KONIEC I PÓŁROCZA

19

14.01-27.01.2019

ferie zimowe

20

14-19.01.2019

Egzamin zawodowy w kwalifikacjach – etap praktyczny

21

30.01.2019

zebranie RP – podsumowanie pracy

22

06.03.2019

zebranie RP

23

29.03.2019

wystawianie ocen proponowanych końcowych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach maturalnych

do godz. 16.00

wystawianie ocen proponowanych końcowych zachowania w klasach maturalnych

do godz. 16.00

24

04.04.2019

zebranie z rodzicami kl. I-IV

omówienie wyników próbnych egzaminów zawodowych

25

08.04.2019

Dzień Patrona Szkoły – uroczysta akademia

26

12.04.2019

wystawianie ocen końcowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach maturalnych

do godz. 16.00

wystawianie ocen końcowych zachowania
w klasach maturalnych

do godz. 16.00

27

15.04 - 17.04.2019

rekolekcje

28

16.04.2019

zebranie RP – sesja klasyfikacyjna

29

18.04 - 23.04.2019

wiosenna przerwa świąteczna

30

26.04.2019

zakończenie roku szkolnego klasy IV

31

29.04.2019

Święto Konstytucji 3-Maja – uroczysta akademia

32

01.05.2019

Święto Pracy

33

02.05.2019

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

34

03.05.2019

Święto Konstytucji 3-Maja

35

06.05.2019

07.05.2019

08.05.2019

15.05.2019

egzamin maturalny – dni wolne od zajęć dydaktycznych

36

06.05-17.05.2019

praktyka zawodowa – uczniowie kl. II i III T.H i T.O.R

37

06.05-24.05.2019

praktyka zawodowa – uczniowie kl. II i III T.E

38

31.05.2019

wystawianie ocen proponowanych końcowych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III

do godz. 16.00

wystawianie ocen proponowanych końcowych zachowania w klasach I-III

do godz. 16.00

39

03.06.2019

dyżur nauczycieli dla rodziców

40

14.06.2019

wystawianie ocen końcowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III

do godz. 16.00

wystawianie ocen końcowych zachowania w klasach I-III

do godz. 16.00

41

17.06.2019

zebranie RP - klasyfikacja końcowa uczniów klas I-III

42

18.06.2019

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

egzamin zawodowy - część pisemna

43

20.06.2019

Boże Ciało

44

21.06.2019

zakończenie roku szkolnego 2018/2019

45

do 04.07.2019

sesja plenarna

46

do 04.07.2019

EGZAMINY ZAWODOWE W KWALIFIKACJACH

administrator Drukuj Print document

Misja i wizja

Tworzymy szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny człowiek, wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.

czytaj więcej >

Prognoza pogody

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl